List of the telephone subscribers for Sierakowskiego street (1938-1939)

Sierakowskiego 2

Kupców Chrześcij. przem. mięsn.
Miniszewski Antoni, m.
Polscy Zjedn. Przem. Garbarze, S.A., solarnia skor
"Spin", Sp. z o.o., bud. w Rzeźni Miejsk.
Szczekocki i Sp., Sp. z o.o.
Warsz. Tow. wzaj. Ubezp. Trzody chlewnej
Zjednoczenie Robotnicze dla Skupu Ubocznych Produktów Uboju

Sierakowskiego 4

Rolnicza Spółka Mięsna, Sp. z o.o.,wydz. komis.handlowy
Kupców Chrześcij. przem. mięsn.
Zylberman M., "Monopol-Jelita", oddz. w rzeźni M.

Sierakowskiego 5

Kossower Szejwa, hand. win
Necman Sz., handel win
Wysocki Benedykt, kupiec

Sierakowskiego 6

Zgromadzenie SS. Loretanek

Sierakowskiego 9-11

Stachulski Marian, mydlarnia

Sierakowskiego 10

Parafia św. Floriana, księża pref. i wikar.
Poskrobko Jan, ks.

Sierakowskiego 14

Bender Moszek